🌾พช.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนบ้านบางหิน🌾

🌾พช.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนบ้านบางหิน🌾
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
🤝น.ส.จีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนบ้านบางหิน หมูที่ ๒ ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
👨‍👩‍👧‍👦ในการนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาด กวาดและเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านบางหิน หมู่ที่ ๒ ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
“ระนอง ต้องมา”
🏞“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”⛰
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์
(Visited 12 times, 1 visits today)