🌾พช.กะเปอร์ ติดตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล”🌾

🌾พช.กะเปอร์ ติดตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล”🌾
วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
🌱น.ส.จีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ติดตามความก้าวหน้าจากการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
🌱แปลงที่ ๑ ของ นางพัชรี พิ้มแก้ว พื้นที่หมู่ที่ ๗ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง และแปลงที่ ๒ เป็นของนายสุทโธ พัชนี หมู่ที่ ๒ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
🌱ในการนี้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ หลังการดำเนินการขุด และขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีการปลูกพืชผักนานาชนิดและกำลังผลิดอกออกผล ได้เห็นถึงความสุขของครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา ในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง “พออยู่ พอกิน พอร่มเย็น” ตามรอยพ่อหลวงของแผ่นดิน
“ระนอง ต้องมา”
🏕“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”🌄
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์
(Visited 13 times, 1 visits today)