🌾พช.กะเปอร์ ติดตามการดำเนินโครงการผูกผ้าเพื่อประดับตกแต่งในโอกาสและพิธีต่างๆ กลุ่มสตรีบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วันที่ ๒🌾

🌾พช.กะเปอร์ ติดตามการดำเนินโครงการผูกผ้าเพื่อประดับตกแต [...]

อ่านต่อ

🌾พช.กะเปอร์ หนุนกลุ่มสตรีสืบสานภูมิปัญญาการผูกผ้าเพื่อประดับตกแต่งในโอกาสและพิธีต่างๆ เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน🌾

🌾พช.กะเปอร์ หนุนกลุ่มสตรีสืบสานภูมิปัญญาการผูกผ้าเพื่อป [...]

อ่านต่อ

🍁พช.กะเปอร์ ร่วมประชุมรับรองผลการตรวจสอบครัวเรือนเป้าหมาย การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง🍁

พช.กะเปอร์ ร่วมประชุมรับรองผลการตรวจสอบครัวเรือนเป้าหมา [...]

อ่านต่อ