🍁พช.ระนอง ติดตามดำเนินงานโครงการพัฒนาพื่นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ อ.กะเปอร์🍁

🍁พช.ระนอง ติดตามดำเนินงานโครงการพัฒนาพื่นที่ต้นแบบการพั [...]

อ่านต่อ

🌷🌼พช.กะเปอร์ ดำเนินกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ต.ม่วงกลวง, ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง🌼🌷

🌷🌼พช.กะเปอร์ ดำเนินกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพ [...]

อ่านต่อ

🍁พช.ระนอง ติดตามดำเนินงานโครงการพัฒนาพื่นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อ.กะเปอร์🍁

🍁พช.ระนอง ติดตามดำเนินงานโครงการพัฒนาพื่นที่ต้นแบบการพั [...]

อ่านต่อ

🍁พช.กะเปอร์ มอบธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง🍁

🍁พช.กะเปอร์ มอบธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้า [...]

อ่านต่อ

🍁พช.กะเปอร์ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื่นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ต.บางหิน🍁

🍁พช.กะเปอร์ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื่นที่ต้นแบบ [...]

อ่านต่อ

🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื่นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ ต.บางหิน🍁

🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื่นที่ต้นแบ [...]

อ่านต่อ

🍁พช.ระนอง ติดตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านคลองทราย🍁

🍁พช.ระนอง ติดตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ [...]

อ่านต่อ