🍁สพอ.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร🍁

🍁สพอ.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร🍁

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

💮น.ส.จีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการวางพวงมาลาหน้าบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเปอร์
💮พร้อมนี้ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณฝายทดน้ำทุ่งโรง หมู่ที่ 2 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
“ระนอง ต้องมา”
🏞“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”⛰
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 5 times, 1 visits today)