องค์ความรู้ Knowledge Management (KM) 64

              สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง ได้รวบรวมองค์ความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) ที่ได้จากการดำเนินงานพัฒนาชุมชนปี 2564  ในรูปแบบ Infographic  เผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในโอกาสต่อไป

(Visited 22 times, 1 visits today)