🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”🍁

🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”🍁

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

             💮นางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ร่วมดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยในวันนี้มีการดำเนินการขุดจำนวน 2 แปลงด้วยกัน

              💮แปลงแรก เป็นของ นางจีรนันท์ ภาคอารีย์ พื้นที่หมู่ที่ 2 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง และแปลงที่ 2 เป็นของนายพงศ์พัฒน์ พริ้มแก้ว หมู่ที่ 7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ใช้มาตราส่วน 1:3 ดินร่วนปนทราย ทั้งสองแปลง

              💮การดำเนินงานมีอุปสรรค คือในขณะที่ดำเนินการขุดมีฝนตกหนักตลอดเวลา ซึ่งเป็นการยากในการดำเนินงานของเครื่องจักร บวกกับเป็นพื้นที่ดินร่วนปนทราย ทำให้เสี่ยงต่อการพังทลางของดิน ซึ่งนางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ได้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดด้วยความระมัดระวัง ทำให้การดำเนินงานผ่านไปได้ด้วยดี

             “ระนอง ต้องมา”
🏞“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”⛰
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 10 times, 1 visits today)