🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”🍁

🍁พช.กะเปอร์ ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจ [...]

อ่านต่อ

🍁พช.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือก โคก หนอง นา โมเดล สถานีตำรวจภูธรภาค 8 ดีเด่น “บูรณาการสร้างเครือข่ายการพัฒนา”🍁

🍁พช.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือก โคก หนอง นา โมเดล สถ [...]

อ่านต่อ