🍁พช.กะเปอร์จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี หนำข้าวหอมพะยอม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น🍁

🍁พช.กะเปอร์จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี หนำข้าวหอมพะยอม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น🍁

              🌄วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม เอามื้อสามัคคี หนำข้าว อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ของนายสุริโย ยอดสังวาล หมู่ที่ 6 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยมีนางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

              🌈ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการ Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

               🌾โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการ หนำข้าว คือ วิธีการปลูกข้าวในสมัยโบราณของพื้นที่ทางภาคใต้ ซึ่งจะมีการใช้ไม้ที่ทำการเหลาให้เกิดความแหลมคม เรียกว่าไม้สัก กระทุ้งลงบริเวณพื้นดินเพื่อให้เกิดหลุมขนาดเล็ก เรียกว่าการสัก เพื่อหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไป โดยจะใช้กระบอกไม้ไผ่ใส่เม็ดพันธุ์ข้าว เรียกว่า กระบอกหนำข้าว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะใช้ไม้สัก เดินสักนำไป และผู้มีหน้าที่หยอดเมล็ดพันธุ์จะเดินหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวตาม ซึ่งจะหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว หลุมละประมาณ 4-5 เมล็ด ไปจนเต็มพื้นที่ โดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องใช้เวลา ประมาณ 3-4 เดือน

                🌾โดยข้าวที่ปลูก คือ ข้าวไร่หอมพะยอม ข้าวสายพันธุ์นี้มีที่มา คือ ได้รับมาจากการแจกจ่ายของ สำนักงานเกษตรในสมัย พายุเกย์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2532 ซึ่งลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง แตกก่อดี เก็บเกี่ยวง่าย ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว ทนต่อสภาพการขาดน้ำได้ดี (อยู่รอดได้ถึงแม้จะไม่มีน้ำเป็นระยะเวลาถึง 1 เดือน) อีกทั้งยัง รับประทานอร่อย มีกลิ่นหอมใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ

                👨‍👩‍👧‍👧โดยกิจกรรมดังกล่าวยังประโยชน์ให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน และหน่วยงานราชการ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ปู่ย่า ตายาย ส่งต่อถึงคนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป
☘“ระนอง ต้องมา”☘
“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”⛰
#แหล่งข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 12 times, 1 visits today)