พช.กะเปอร์ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ”

           พช.กะเปอร์ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ “ [...]

อ่านต่อ

พช.ระนอง ให้ข้อมูลในการเข้าตรวจสอบ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)จังหวัดระนอง

         พช.ระนอง ให้ข้อมูลในการเข้าตรวจสอบ โครงการพัฒน [...]

อ่านต่อ