พจ.ระนอง “เยี่ยมเยือน ห่วงใย”

พจ.ระนอง “เยี่ยมเยือน ห่วงใย”

            วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เครือวัลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เดินทางมายังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยมีนางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ให้การต้อนรับ
           ในการนี้ นางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค์ด้านต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล, กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เฟส 2 , กองทุนชุมชน , กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต , กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นต้น
          ท้ายนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ ได้แสดงความห่วยใยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ เนื่องจากอำเภ อกะเปอร์ มีการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด19) และย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนป้องกันตนเองโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้เจลล้างมืออยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
(Visited 17 times, 1 visits today)