พช.กะเปอร์ น้อมนำ แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่งคงทางอาหาร เฟส 2

        พช.กะเปอร์ น้อมนำ แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษ [...]

อ่านต่อ