พช.กะเปอร์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล”

🌷🌼พช.กะเปอร์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ [...]

อ่านต่อ

พช.กะเปอร์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล”

🌷🌼พช.กะเปอร์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ [...]

อ่านต่อ

พช.กะเปอร์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระยะเวลา 3 วัน

พช.กะเปอร์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ [...]

อ่านต่อ