การสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

คลิปวิดีโอ รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 

(Visited 22 times, 1 visits today)