พช.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมมอบบ้าน”โครงการบ้านสุขกาย สุขใจ”

🌷🌼พช.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมมอบบ้าน”โครงการบ้านสุขกาย สุขใจ” 🌼🌷

☘️วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานกิจกรรมมอบบ้าน “โครงการบ้านสุขกาย สุขใจ” บ้านของนางสาวมารศรี สถาพร บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนตำบลบางหิน
☘️ โดยในปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านคลองทราย รวมไปถึงหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ในอำเภอกะเปอร์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านของนางสาวมารศรี สถาพร เป็นเงินโดยประมาณ 120,000 บาท ซึ่งเป็นบุคคลฐานะยากจนและช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด
☘️ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิต ตลอดจนเพื่อส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵
☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”☘️

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 16 times, 1 visits today)