พช.กะเปอร์ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย

🌷🌼พช.กะเปอร์ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท [...]

อ่านต่อ

พช.กะเปอร์ ขานรับนโยบายพักหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ช่วยเหลือสมาชิกช่วงโควิด 19 ระบาดระลอกใหม่

🌷🌼พช.กะเปอร์ ขานรับนโยบายพักหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ช่ [...]

อ่านต่อ

พช.กะเปอร์ ขานรับนโยบายพักหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ช่วยเหลือสมาชิกช่วงโควิด 19 ระบาดระลอกใหม่

🌷🌼พช.กะเปอร์ ขานรับนโยบายพักหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ช่ [...]

อ่านต่อ

พช.กะเปอร์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล” งบปกติ จำนวน 17 แปลง

🌷🌼พช.กะเปอร์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ [...]

อ่านต่อ