พช.กะเปอร์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ร่วมกับ กศน.

🌷🌼พช.กะเปอร์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒน [...]

อ่านต่อ

พช.กะเปอร์ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย

🌷🌼พช.กะเปอร์ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท [...]

อ่านต่อ

พช.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมตรวจประเมินการคัดเลือก 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

🌷🌼พช.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมตรวจประเมินการคัดเลือก 1 จังหวั [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน”

🌷🌼กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสา [...]

อ่านต่อ