อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

🌷🌼อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”🌼🌷

🎈วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยนางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอกะเปอร์ ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ตามแนวทางกิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

🎈ในการนี้ นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มจากหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ส่วมใส่ผ้าไทย

🎈ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยอย่างต่อเนื่องให้เป็นวิถีชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่การสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵
☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”☘️

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 12 times, 1 visits today)