อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

🌷🌼อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลู [...]

อ่านต่อ

จังหวัดระนอง บูรณาการแก้จนคนระนอง โดยยึด TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอกะเปอร์และอำเภอสุขสำราญ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

จังหวัดระนอง บูรณาการแก้จนคนระนอง โดยยึด TPMAP ระบบบริห [...]

อ่านต่อ