ร่วมด้วยช่วยกัน Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส ต้าน COVID-19

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵
☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”☘️

ร่วมด้วยช่วยกัน Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส ต้าน COVID-19

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอกะเปอร์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส ต้าน COVID-19
ในการนี้ ได้ร่วมทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ต่างๆภายในห้องสำนักงานพัฒนา​ชุมชน​อำเภอ​กะเปอร์ให้มีความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนให้ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 13 times, 1 visits today)