พช.กะเปอร์เข้าร่วมประเมินผลงานการพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2564

…ระนอง ต้องมา…
“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง”
พช.กะเปอร์เข้าร่วมประเมินผลงานการพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2564
     วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยนางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานการพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2564 ณ ศาลาที่ประชุม หมู่ที่ 7 บ้านบางปรุล่าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยมีนายพงศ์พัฒน์ พริ้มแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบางปรุล่าง เข้าร่วมประเมินผลงานการพิจารณารางวัลดังกล่าวฯ
     ในการนี้ได้ให้กำลังใจและนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่อง การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร โดยเฉพาะในสถาณการณ์ปัจจุบันซึ่งประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรม OTOP Mobile โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 4 ราย มีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเป๋าสานพลาสติก หมวก กระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ ตะกร้าสานจากกระดาษเหลือใช้ ไม้กวาดดอกอ้อและผักพื้นบ้าน บริเวณทางเข้าศาลาที่ประชุมเพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
(Visited 82 times, 1 visits today)