วิดีโอ เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

ขอนำเสนอวิดีโอ เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน

หมู่ที่ 1 บ้านม่วงกลวง ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รับชมที่นี่ หรือ เพจ facebook : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

 

(Visited 12 times, 1 visits today)