พช.กะเปอร์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

…ระนอง ต้องมา… “กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหล [...]

อ่านต่อ