ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵 ☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี [...]

อ่านต่อ

พช.กะเปอร์ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵 ☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี [...]

อ่านต่อ

พช.กะเปอร์ นำทีมลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”เสริมความพร้อมก่อนปฏิบัติภารกิจ

🏵🌼ระนอง ต้องมา🌼🏵 ☘️“กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงปู่เบี [...]

อ่านต่อ

พช.กะเปอร์ นำทีมลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ศึกษาพื้นที่ก่อนปฏิบัติภารกิจ

…ที่นี่กะเปอร์…      พช.กะเปอร์ นำทีมลูกจ้า [...]

อ่านต่อ