นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านคอกช้าง

🏵️🌼ที่นี่กะเปอร์🌼🏵️
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

📅 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
🕗 เวลา 10.00น.

📌นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้
✅การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่ดินต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
✅กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
✅การติดตาม ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
✅การดำเนินโครงการพัฒนาศักภาพเกษตรกรฯ กิจกรรมปลูกรัก ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร
⏩ ณ ศาลาที่ประชุมบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 17 times, 1 visits today)