ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริก [...]

อ่านต่อ

นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านคอกช้าง

🏵️🌼ที่นี่กะเปอร์🌼🏵️ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 📅 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกาย [...]

อ่านต่อ

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ [...]

อ่านต่อ