น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🏵️🌼ที่นี่กะเปอร์🌼🏵️ 💠💠💠💠💠💠💠💠 📣น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย [...]

อ่านต่อ