พช.อำเภอกะเปอร์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563 ผ่านทางระบบ TV พช.

…..ที่นี่กะเปอร์…..
วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00น.
        นางสาวจีรจิต ทองสีขาวพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563 ผ่านทางระบบ TV พช.
       เพื่อให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนสามารถรับฟังรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์
(Visited 10 times, 1 visits today)