ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

🌼🏵️ที่นี่กะเปอร์🏵️🌼
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

📆วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563
📌นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยนางสาวชยุดา ปล้องใหม่ และนางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
📌ทั้งนี้ได้ปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการหลายภาคส่วน ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ณ ฝายน้ำล้นบ้านทุ่งโรง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสียด ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 7 times, 1 visits today)