ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563

🏵️🌼ที่นี่กะเปอร์🌼🏵️
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

📆วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563
📌นางสาวจีรจิต ทองสีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ภายใต้กิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งต้นไม้บริเวณศาสนสถาน
📌โดยนายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
✅ณ วัดธรรมาวุธาราม หมู่ที่ 4 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 8 times, 1 visits today)