ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

……ที่นี่กะเปอร์
      ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
      วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2563 ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน”
      นางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว ณ วัดวังกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน
#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์
(Visited 14 times, 1 visits today)