ดำเนินการทบทวนผลการจัดประเภท และประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

…..ที่นี่กะเปอร์
      วันที่ 15 ตุลาคม 2563
นางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ดำเนินการทบทวนผลการจัดประเภท และประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตามโครงการชุมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กลุ่มเป้าหมาย 5 ชุมชน ได้แก่
  – บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำม่วงกลวง
  – บ้านกงษี หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปอร์
  – บ้านบางปรุล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปอร์
  – บ้านหินขาว หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์
  – บ้านบางหิน หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน
     ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(Visited 33 times, 1 visits today)