ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง เก็บขยะ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

🏵🌼ที่นี่กะเปอร์🌼🏵
❇️✳️❇️✳️❇️✳️❇️✳️❇️

📣 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง เก็บขยะ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

💠วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เพื่อให้ได้มีโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้พระราชทานพระราชดำริ ในการพัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎร

💠โดยนางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดขยะมูลฝอยและกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ณ สะพานหหมู่ที่ 2 (ซอยวัดคงคารี) ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อให้บริเวณลำคลองมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด ทำให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ชาวบ้าน 2 ฝั่งคลองสามารถใช้ประโยชน์จากลำคลองแห่งนี้

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 39 times, 1 visits today)