จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

🏵️🌼ที่นี่กะเปอร์🌼🏵️
💠💠💠💠💠💠💠💠

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563
🌸 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ โดยนางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ เพื่อมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เน้นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและแนะแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 9 times, 1 visits today)