มอบวัสดุตามโครงเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล กิจกรรม กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ

🏵️🌼ที่นี่กะเปอร์🌼🏵️
💠💠💠💠💠💠💠💠

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563
📌นางสาวชยุดา ปล้องใหม่ และนางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือนตุลาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ เพื่อแจ้งข้อราชการและผลการดำเนินงานประจำปี 2563
📌ทั้งนี้ได้มอบวัสดุตามโครงเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล กิจกรรม กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านด่าน
#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 9 times, 1 visits today)