พช.ระนอง ลงพื้นที่จัดทำแผนการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

🏵🌼ที่นี่กะเปอร์🌼🏵
❇️✳️❇️✳️❇️✳️❇️✳️❇️

📣พช.ระนอง ลงพื้นที่จัดทำแผนการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

💠วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง/อำเภอกะเปอร์ ร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

💠โดยได้ทบทวนผลการจัดประเภทและประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 5 ชุมชน

💠ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ได้กล่าวถึงการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามประเมินผลหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละแห่ง นำไปพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ โดยเน้นย้ำให้หมู่บ้านขับเคลื่อนกิจกรรมและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี การบริหารจัดการของชุมชนให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเกิดความประทับใจ มีความสุข และหมู่บ้าน/ชุมชน เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง

# แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 14 times, 1 visits today)