นางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์พบปะกับประชาชนในพื้นที่

🏵️🌼ที่นี่กะเปอร์🌼🏵️

📌วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563
นางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือนตุลาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ เพื่อแนะนำตัว พบปะกับประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการและผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา

#แหล่งข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 30 times, 1 visits today)