กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

🏵️🌼ที่นี่กะเปอร์🌼🏵️ 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 📣กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว [...]

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563

🏵️🌼ที่นี่กะเปอร์🌼🏵️ 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾 📆วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม [...]

อ่านต่อ

ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

🌼🏵️ที่นี่กะเปอร์🏵️🌼 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 📆วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 [...]

อ่านต่อ