กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นำโดยนายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานวิสาหกิจ ผู้นำชุมชนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวางกูร ณ วัดคงคารี หมู่ที่ 2 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์

(Visited 40 times, 1 visits today)