โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ได้จัดกิจกรรมในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน โดยมีการแบ่งปลูกต้นอบเชย จำนวน 500 ต้น และต้นกันเกราหรือต้นตำเสา จำนวน 500 ต้น

(Visited 58 times, 1 visits today)