เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.กะเปอร์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายนัดนวุทธิ์ รัชนิพนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกองค์กร เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้อีกด้วย

(Visited 50 times, 1 visits today)