กิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาหมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง นำโดยนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่น เข้าร่วมพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ และหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม องค์กรต่างๆ มาร่วมกิจกรรมคัดสรรฯ เพื่อมาเป็นขวัญและกำลังใจในครั้งนี้ด้วย

หลังจากนั้น นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนองและคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือก ตามฐานต่างๆ ดังนี้

1.ครัวเรือนของนายจำเนียร สาลี บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบทำเกษตรผสมผสานและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เกษตร

2.ครัวเรือนนายพิพัฒน์ เพชรอาวุธ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 5 ตำบลบางหิน  อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เป็นครัวเรือนต้นแบบในด้านเกษตรผสมผสาน การลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ ในพื้นที่ 4 ไร่

3.ครัวเรือนนางสายฝนเวหา   บ้านเลขที่  149  หมู่ที่   ตำบลบางหิน  อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  เป็นครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง การขยายพันธุ์พืช

4.ครัวเรือนนางรุ่งนภา ปานสุวรรณ   บ้านเลขที่ 201 หมู่ที่ 5  ตำบลบางหิน  อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  เป็นครัวเรือนต้นการปลูกพืชในพื้นที่ต่างระดับ

5.ครัวเรือนนายอับดุลฮาดี อาลี   บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 5  ตำบลบางหิน  อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  เป็นครัวเรือนต้นแบบด้านการเลี้ยงแพะและการทำเกษตรผสมผสาน

ทั้งนี้ผลการคัดเลือกคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของอำเภอกะเปอร์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการฯต่อไป

(Visited 48 times, 1 visits today)