กิจกรรมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.สุขสำราญ

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ เข้ามาติดตามการดำเนินงานโครงการ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว และรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ณ หมู่ที่ 2 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ซึ่งได้แก่ กิจกรรมเพ้นท์ผ้า และกลุ่มอาชีพอาหารแปรรูปน้ำพริกเห็ดนางฟ้า

(Visited 87 times, 1 visits today)