ตลาดนัด OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนสัญจร

วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัด OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนสัญจร” โดยมีการดำเนินการทุกอำเภอ เริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะเปอร์ ณ ตลาดบ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP มากมายที่ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรม และทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มีรายได้ในช่วงที่สถานการณ์ Covid – 19 กำลังระบาดทำให้เศรษฐกิจนั้นต้องชะลอตัว

(Visited 172 times, 1 visits today)