กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านนายจำเนียร สาลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

(Visited 52 times, 1 visits today)