กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ