สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

เปิดรับสมัครประกวดผ้าไทย

ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2563

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเอง พร้อมผลงานผ้าไทยที่จะส่งเข้าประกวด หรือมาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 39 times, 1 visits today)