โครงการครัวเรือนสัมมาชีพ ต่อยอดอาชีพ และสร้างรายได้

ในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ นำโดยนางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ได้จัดโครงการครัวเรือนสัมมาชีพที่ ตำบลเชี่ยวเหลียง ตำบลบ้านนา และตำบลบางหิน ทั้งนี้ก็เพื่อเข้ามาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับครัวเรือนสัมมาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีอาชีพเสริมทำ และสามารถต่อยอดอาชีพไปทำเป็นสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป

(Visited 31 times, 1 visits today)