สุขที่ได้แบ่งปัน

วันที่ 13 พฤาภาคม 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ได้ส่งมอบอาหารแห้งและนมกล่องจำนวนหนึ่งผ่านนายอำเภอกะเปอร์ นายเฉลิม เพชรรัตน์ เพื่อนำไปเติมในตู้แบ่งปันสุขที่หน้าที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 ในช่วงนี้

(Visited 22 times, 1 visits today)