ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนปลูกผักสวนครัว !!ลดรายจ่ายสร้างรายได้!!

วันที่ 8 และวันที่ 9 พฤาภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ได้ดำเนินโครงการปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนในอำเภอกะเปอร์ที่ปลูกผักสวนครัวทั้งปลูกไว้กิน และไว้เพื่อจำหน่าย และลงไปสร้างความรู้ความเข้าใจในการน้อมนำหลักคำสอนด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำเอามาปรับใช้ภายในครัวเรือน โดยที่ไม่เดือดร้อนตนเองและคนในชุมชนรอบๆตัวครัวเรือน ผลการดำเนินงานพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ในอำเภอกะเปอร์ทำอาชีพเสริมปลูกผักสวนครัวเพื่อไว้กินเองและนำออกไปจำหน่าย หรือแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนและครัวเรือนรอบๆเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID 19 ที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัว

(Visited 35 times, 1 visits today)